Mångfald gör Danske Bank relevanta

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

För Danske Bank är mångfaldsarbete affärskritiskt och att arbeta aktivt med mångfald gör banken relevant i samhället, men arbetet handlar även om att säkerställa marknadens bästa kundupplevelse.

TEXT CHRISTIAN ALBINSSON FOTO KRISTOFER HEDLUND

För att nå Danske Banks högt ställda mål krävs att attrahera, behålla och utveckla kvalificerade medarbetare – och att rekrytera från en bred grupp av individer och kompetenser. Ett viktigt led i att vara en attraktiv arbetsplats är även att kvinnor och män är jämställda, har samma möjlighet till att utvecklas och göra karriär samt att alla medarbetare upplever att de förväntas bidra och använda sin fulla potential.

– Vi har i vår organisation insett att mångfald och jämställdhet är viktigt för affärerna, men det är också viktigt för att vi ska vara relevanta i samhället och för våra kunder, konstaterar Ann Krumlinde som har jobbat inom Danske Bank i 29 år, på olika positioner – allt från regionchef till kommunikationschef.

Sedan 2012 är hon vd för den svenska verksamheten.

– Jag märkte omgående när jag började på banken att det fanns bra chefer i organisationen som såg alla medarbetare, oavsett kön och bakgrund.

Det fanns generellt sett ett bra ledarskap och en inkluderande kultur, vilket bildar ett bra fundament till dagens mer strategiska och strukturerade mångfaldsarbete, fortsätter Ann och tillägger att det inkluderande ledarskapet är den främsta anledningen till att hon har blivit kvar i företaget så länge.

En stor del av Danske Banks mångfaldsarbete i Sverige sammansluts i Danske Inclusion, ett program vars syfte är att öka medvetandet hos ledare och medarbetare i frågor om jämställdhet, genus och mångfald.

– Genom en ökad medvetenhet möjliggör vi förändring av vårt egna synsätt vilket i sin tur skapar förutsättningar att möta våra kunder och medarbetare med ännu bättre förståelse, insikt och kunskap, konstaterar Ann och fortsätter:

– Mångfald är centralt för att uppnå våra affärsmål. Programmet är för alla medarbetare och syftar till att öka medvetenheten i organisationen samt att praktiskt arbeta med mångfald i de olika delarna av företaget. Programmet startade i managementteamet och omfattas av en mängd olika aktiviteter. Vi ser väldigt positivt på att medarbetarna aktiverar sig i dessa frågor, bland annat via initiativet Mitt Liv som vi samarbetar med.

Mi Liv är ett mentorprogram som syftar till att arbeta för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät öppnar projektet dörrar för personer med utländsk bakgrund.

– Vi utvecklas hela tiden och får mer mångfasetterade grupper, vilket till stor del är
ett resultat av att vi har haft fokus på dessa frågor. Vår förhoppning är att vi kan bli mer attraktiva som arbetsgivare och därmed kunna attrahera olika typer av personligheter och bakgrunder, konstaterar Ann.

”Jag märkte omgående när jag började i banken att det fanns bra chefer i organisationen som såg alla medarbetare, oavse kön och bakgrund.”

Detta är Danske Bank

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, börsnoterat på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har e 50-tal bankkontor.

Läs mer på www.danskebank.se

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Rekommenderat för dig

”Ha gärna en plan, men inte så mycket plan att du inte är öppen för de dörrar som kan öppnas”
Att bygga CV – från början
Så snackar du igång din karriär!