Revisionsbyrån som toppar jämställdhetsligan

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Mazars jobbar aktivt med jämställdhet, öppenhet och hållbarhet. Såväl inom ledning som styrelse finns en hög andel kvinnor representerade. En av Mazars ambitioner är att öka andelen kvinnliga delägare, som i dag ligger på cirka 25 procent. Bolagets vd Marianne Sandén Ljungberg betonar vikten av att underlätta balans i livet genom att bland annat möjliggöra en paus i karriären under småbarnsåren.

TEXT TINA LINDSTRÖM CARLSSON FOTO PATRIK LUNDIN

Den internationella revisions- och rådgivningsbyrån Mazars har på fem år vuxit från 12 500 till 17 000 medarbetare, i Sverige finns i dag 250 medarbetare. Sedan fem år är Marianne Sandén Ljungberg vd.

– I december 2010 gick vi med i Mazars och en sådan resa är inte enkel, men väldigt lärorik och utvecklande. Nu samarbetar vi med kollegor världen över, är med i olika grupperingar och jobbar allt mer med stora internationella företag med dotterbolag i Sverige. Vi ser också att våra kunder blir allt mer globala med större kontaktytor över hela världen. Då betyder det mycket att vi kan erbjuda våra kunder ett starkt internationellt nätverk, säger hon.

Mazars jobbar målmedvetet med jämställdhet och har sedan flera år den största andelen kvinnliga partners bland de största revisionsbyråerna i Sverige.

– Genom att ha både män och kvinnor i delägarkollektivet, styrelsen och ledningsgruppen visar vi att det är möjligt att ta sig fram som kvinna. Eftersom män och kvinnor ibland resonerar lite olika och har olika angreppssätt på problem tror jag att kombinationen skapar framgång för de flesta företagen. Många unga skaffar familj och gör karriär, ofta på samma gång. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att visa att det är okej för både män och kvinnor att ta en paus under några år och samtidigt ha kvar sin målsättning kring karriärväg och ett eventuellt delägarskap. För mig är det viktigt med en öppen dialog, menar Marianne Sandén Ljungberg.

Att vara en del av ett hållbart samhälle har blivit allt viktigare för Mazars. Bolaget arbetar allt mer aktivt med CSR-frågor där fokus ligger på samhällsengagemang, reducering av klimatpåverkan, hållbara arbetsförhållande och hållbara tjänster.

– Varje företag måste ta sitt ansvar. Ambitionsnivån är hög men planen måste sättas upp efter ett realistiskt genomförande. Vi jobbar mot att bli helt digitala och därmed dra ner på pappersförbrukningen samt minska kontorsytorna. Det är med stor glädje jag konstaterar att genom att placera Mazars kontor i närheten av allmänna kommunikationer, och då framför allt tågstationer, har många valt att lämna bilen hemma. Att ta tåget istället för flyg blir också allt vanligare i vår organisation, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Själv åker hon nästan uteslutande tåg inom Sverige och då framför allt mellan Skåne och Stockholm.

– I höstas valde vi tillsammans med våra medarbetare och delägare att skänka 218 000 kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR, avslutar hon.

”Som arbetsgivare har vi ett ansvar att visa att det är okej för både män och kvinnor att ta en paus under några år och samtidigt ha kvar sin målsättning kring karriärväg.”

Marianne Sandén Ljungberg, vd Mazars


Detta är Mazars

Mazars är en internationell revisionsbyrå med global närvaro i 77 länder och med över 17 000 anställda. Mazars i Sverige finns på 12 orter, har cirka 250 medarbetare och är sjunde största byrån på marknaden. Mazars är en fullservicebyrå som erbjuder tjänster inom revision, rådgivning, redovisning, IFRS/finansiell rapportering, skatt, Corporate Finance och bolagsärenden.

www.mazars.se

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Rekommenderat för dig

”Ha gärna en plan, men inte så mycket plan att du inte är öppen för de dörrar som kan öppnas”
Att bygga CV – från början
Så snackar du igång din karriär!