Så ska handels få fler kvinnor till makten

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Handelshögskolan i Stockholm utbildar en stor andel av beslutsfattarna inom svenskt näringsliv, varav merparten är män. Nu görs en kraftansträngning för att ändra på detta och locka fler tjejer till skolan.

Handelshögskolan i Stockholm rankas som en av Europas bästa skolor i sitt slag. Skolans studenter får inte bara en unik möjlighet att knyta kontakter inom svenskt näringsliv under utbildningen – efter examen blir många av dem en viktig del i arbetet att föra Sverige framåt.

Siffrorna talar sitt tydliga språk: I de bolag som ingår i OMX30 har 18 procent av medlemmarna i ledningsgrupperna och 27 procent av styrelseledamöterna gått på Handels. Och 61 procent av de som studerat på skolan startar någon gång under sin karriär eget företag. Bland de före detta studenterna finns även flera toppolitiker, och mediepersonligheter.

– En utbildning från Handelshögskolan är en bra grund för många olika karriärvägar. Tyvärr finns fördomar om att det bara är killar som vill bli börs-vd:ar som går här. Vi måste komma bort från sådana stereotyper för att få en mångfald bland studenterna, säger Katarina Hägg, chef för externa relationer vid Handelshögskolan.

Skolans jämställdhetsarbete har intensifierats sedan Lars Strannegård tillträdde som rektor sommaren 2014. Målet är att könsfördelningen bland studenterna ska vara 50/50. Idag är 40 procent kvinnor på skolans stora kandidatprogram men på vissa utbildningar, exempelvis inom finans, är andelen lägre.

– Handels finns för att stärka svensk konkurrenskraft och vi tar inte vårt ansvar om vi inte är attraktiva för kompetenta och talangfulla tjejer. Vi vill ha de bästa studenterna och tjejer har ofta bättre betyg än killar från gymnasiet. Näringslivet behöver nytänkande och innovation, och då är homogena grupper inte lösningen, menar Lars Strannegård.

För att locka nya grupper av studenter arbetar de med att i all kommunikation visa upp en mer transparent och breddad bild av Handelshögskolan och vad studier här kan leda till. Vilka alumner som lyfts fram är en annan viktig del, liksom att visa hur det faktiskt är att studera på Handels.

– Framför allt de tjejer som kommer hit på studiebesök säger att det var mycket trevligare än de trodde. Vi har en inkluderande miljö och tjejer som studerar här trivs väldigt bra, berättar Katarina Hägg, chef för externa relationer 

på Handelshögskolan, och fortsätter:

– Vi har flera projekt där vi når grupper som vanligtvis inte ser Handels som sitt förstahandsval. Till exempel SSE Sisters, där tjejer som går andra året på gymnasiet får en Handelstjej som mentor. Tävlingarna Årets Affärskreatör och Handels på 24 h samt inkubatorn SSE Business Lab är andra exempel.

Många undersökningar visar att dagens unga vill ha ett meningsfullt jobb med ett högre syfte. För att visa att Handelshögskolan är en samhällsinriktad skola har de tillsammans med Mistra inrättat ett nytt kompetenscentrum för hållbar utveckling. Dessutom kommer stiftelsen Global Challenges med största sannolikhet ge stöd för att profilera om skolans grundutbildning så att den tar upp frågor som global uppvärmning, fattigdom och vattenbrist.

– Våra studenter ska i framtiden inte kunna fatta beslut eller ta fram produkter utan att veta hur de påverkar omvärlden. Därigenom tar vi vårt ansvar för utvecklingen av ett hållbart samhälle och näringsliv, säger Lars Strannegård.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Rekommenderat för dig

Vad är viktigast när unga akademiker söker jobb?

Stipendiet Female Economist of the Year lyfter fram kvinnliga ledare
För dålig kunskap om arbetsmarknaden leder till arbetslöshet