Att bygga CV – från början

Numera är det mer regel än undantag att CV efterfrågas i samband med att du söker jobb. Detta kan kännas hopplöst för den som av olika skäl saknar arbetslivserfarenhet. Men misströsta inte! Alla har vi ju faktiskt...
Läs mer