NetEnt lyfter mångfald som en framgångsfaktor

NetEnt, som är en del av det svenska teknikundret, fortsätter att växa. Snabba besluts­ vägar, teamens idéer, egna initiativ och genomföranden är avgörande för framgången. TEXT TINA LINDSTRÖM CARLSSON FOTO PATRIK LUNDIN NetEnt grundades 1996 och skapar...
Läs mer

Kvinnor som ledare inom ICT

Ericsson har som ambition att 30 procent av alla ledare och anställda i företaget ska vara kvinnor år 2020. Helena Olá, som är chef för mjukvaruutvecklingen av Ericssons nästa generation BSS­lösning, poängterar vikten av att ta tillvara...
Läs mer

Normbrytande initiativ för ökad mångfald

I ett års tid har DELL genomfört ett projekt kallat How to attract more diversity to DELL. Målet var att öka antalet kvinnor i hela företaget, och i säljkåren specifikt. Med hjälp av regelbundna workshops lyckades de nå...
Läs mer

Innovation och framtidens lösningar i fokus hos Canon

Av Canons globala omsättning går åtta procent till forskning och utveckling och bolaget ligger på topp tre i världen när det kommer till patentansökningar. I en innovativ och entreprenöriell miljö har medarbetarna frihet men också ett stort...
Läs mer

”Mångfald skapar dynamik – dynamik skapar resultat”

Från storbanker i Schweiz till techbolag i Boston – nu driver Hélène Barnekow Telia Sverige mot målet att skapa en innovativ och dynamisk arbetsplats som ska leda utvecklingen av framtidens kommunikationslösningar och bli nya generationens telekomföretag. TEXT:...
Läs mer