Nu kan du anmäla dig till Stora FM-priset!

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Välkommen till Stora FM-priset!

Delta i Stora FM-priset genom att skicka in din uppsats och ha möjligheten att vinna del av prispotten på 100 000 kr! Utöver detta kommer vinnarna även få en mentorträff med en person i ledningsgruppen på ISS för att diskutera eventuella framtida karriärmöjligheter.

Stora FM-priset delas ut årligen till de studenter som skrivit de tre mest intelligenta och nytänkande C- eller D-uppsatserna inom facility management. Uppsatserna skall bidra med konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen.

Behöriga: Tävlingen är öppen för alla studenter på svenska universitet, högskolor som lämnat/lämnar in sin uppsats eller examensarbete mellan 1 september 2015 – 1 september 2016.
Pris: Priset delas ut i form av tre stipendier där ett är på 50 000 kr och två på 25 000 kr vardera. Utöver detta kommer de tre vinnarna även få en mentorträff med en person i ledningsgruppen på ISS för att diskutera eventuella framtida karriärmöjligheter. Priset delas ut till vinnarna i samband med Nordic Workplace/IFMA-dagarna den 1 december 2016.
Datum: Tävlingen är öppen mellan 21 januari – 1 september 2016.

Så här deltar du i Stora FM-priset

  1. Registrera dig/logga in här.
  2. Fyll i din tävlingsprofil med namn, adress etc.
  3. Är du klar med din uppsats? Spara uppsatsen i PDF-format och ladda upp den tillsammans med ett giltigt registreringsbevis från ditt universitet/högskola (så att vi kan se vilken skola du är inskriven vid), samt betygsdokument för din uppsats. Om du inte längre är registrerad på universitet/högskola så räcker det med att du laddar upp uppsatsen samt betygdokument. Du kommer få ett bekräftelsemail när uppsatsen är inskickad.

Vill du ladda upp din uppsats vid senare tillfälle? Du hittar lätt tillbaka till denna sida genom att besöka ISS Studenttorget och klicka på “registrera dig”. Du loggar in med de kontouppgifter du angav vid registreringen.

Juryutvärdering

En uppsats som skall kvalificera sig till Stora FM-priset kan handla om FM som område, ur ett leverantörsperspektiv, medarbetarperspektiv, investerarperspektiv eller kundperspektiv. Det kan också handla om en del av leveransen som t ex rapportering och uppföljning eller en enskild singeltjänst i ett FM-uppdrag. Uppsatsen måste dock på något sätt anknyta till själva FM-området, även om det gjorts en fördjupning i ett avgränsat område.

Juryns kriterier

  1. Uppsatsen ska innehålla konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen
  2. Uppsatsen ska behandla nyttan för FM-branschens utveckling
  3. Uppsatsen ska uppfylla formella krav på akademisk uppsats; problemformulering, syfte, avgränsning, metod, resultat etc.
  4. Uppsatsen ska kännetecknas av nytänkande

Sista dag för ansökan är 1 september 2016.

Läs mer om vad Facility Management (FM) innefattar här.

Vid frågor, kontakta storafmpriset@sqore.com

Lycka till!
Önskar tävlingsteamet bakom Stora FM-priset

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Rekommenderat för dig

”Ha gärna en plan, men inte så mycket plan att du inte är öppen för de dörrar som kan öppnas”
Att bygga CV – från början
Så snackar du igång din karriär!