För dålig kunskap om arbetsmarknaden leder till arbetslöshet

Share on Facebook0Share on LinkedIn1Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Idag skriker arbetsgivare efter kompetens inom vissa yrken. Samtidigt är det många unga som går arbetslösa. Varför har det blivit så? Vad kan samhället göra för att överbrygga glappet? Och inom vilka branscher är det kompetensbrist? Här berättar Ted Radgren, projektledare på Arbetsmarknadskunskap, om utmaningen att ge ungdomar, föräldrar och skolpersonal bättre insikt i hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut.

Hej Ted, inom vilka yrken är det brist på kompetens och varför har det blivit det?
– Inom teknik/IT, vård och omsorg, pedagogik och bygg är det idag svårt att hitta personal. Det beror på en mängd olika saker. Framförallt är det kunskapsbrist. Många ungdomar har en väldigt snäv bild av vilka yrken de kan tänka sig att arbeta inom. Dessa är antingen igenkänningsyrken, statusyrken eller yrken som är relaterade till en hobby. Dessutom påverkas man av sina föräldrars bakgrund och inflytande. Det är också vanligt att man har fördomar om vissa yrken. Därför är det så viktigt att både ungdomar och föräldrar får bättre insikt i hur dagens arbetsmarknad ser ut.


Hur ska man då göra för att få koll på arbetsmarknaden?
– Information finns det gott om. Men man måste ta sig tid att läsa på, fundera och göra en plan. När jag träffar ungdomar så är det många som knappt kan svara på frågan ”varför” de går sin utbildning. På skolorna finns det studievägledare, som gör ett kanonbra arbete, men det behövs mer än så! Både föräldrar, ungdomar och skola behöver ha koll på vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

_MG_0068

Kompetensbrist är ett stort problem för arbetsgivarna. Vad kan de göra bättre?
– De behöver göra det obekväma jobbet att arbeta långsiktigt. De behöver nå ut till yngre åldrar, informera och inspirera, berätta om vilka yrken och möjligheter som finns, förklara vad som efterfrågas och visa upp att de är en attraktiv arbetsgivare. Det finns ett samarbete mellan skolan och arbetslivet men det kan bli ännu bättre.

Vad finns det för jobb som ungdomar oftast inte känner till?
  Det är vanligt att man väljer mellan ett 30-tal olika yrken, medan det finns över 8000 olika slags yrken att välja mellan. Mitt råd är att djupdyka i den bransch man är intresserad av, men även de branscher som man inte riktigt har koll på, och kika på hur organisationer och befattningar ser ut. Troligtvis upptäcker man många yrkesroller som man aldrig skulle tänka på eller har hört talas om.

Berätta om konceptet Arbetsmarknadskunskap!
– Arbetsmarknadskunskap handlar om att vara ute i klassrummen och prata jobb och framtid med målet att ungdomarna så småningom ska göra väl underbyggda och medvetna studie- och yrkesval. Det är en satsning av arbetsgivare som ser vikten av att minska glappet mellan arbetsmarknadens behov och ungdomars intresse. Arbetsmarknadskunskap introduceras för elever både under inspirationslektioner och i lektionsmaterial. Tillsammans med skolan bjuder Arbetsmarknadskunskap även in föräldrar till föräldramöten. Hittills har cirka 30 000 elever har nåtts i sina klassrum bara i Västmanland och årligt träffars ungefär 30 000 ungdomar runt om i landet.

Märker ni någon skillnad av ert arbete?
– Vi kan absolut se resultat. Ett exempel på det är att vi under sista halvåret har kört en vårdföreläsning i skolor och berättat om vilka möjligheter det finns inom vård och omsorg samt slagit hål på vanliga fördomar. I efterhand kan vi se att andelen sökande till vård och omsorg har fördubblats på de skolor som vi har besökt. Vi kan naturligtvis inte säga att allt beror på oss men vi vågar oss åtminstone på att säga att vi har haft en stor inverkan.

Och hur ska man göra om man nu redan har tagit sin examen och upptäcker att det är svårt att hitta ett jobb? Har man gått en högskoleutbildning i onödan?
– Då finns det givetvis flera möjligheter. Jag har en vän som har studerat till beteendevetare. Efter flera år med jobbsökande och jobb på ett lager insåg han att beteendevetarbranschen var mycket svår att få in en fot i. Han valde då att studera vidare. Nu går han energiingenjörsutbildningen på Mälardalens högskola, och efter den är möjligheterna till jobb mycket goda. Speciellt för att akademi och näringsliv gått ihop och utformat utbildningen. Givetvis är beteendevetenskapsutbildningen inte i onödan, men efter samtal med min vän så skulle han nog ha tänkt annorlunda från början om han vetat det han vet idag.


Besök Adecco här

Share on Facebook0Share on LinkedIn1Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Rekommenderat för dig

Vad är viktigast när unga akademiker söker jobb?

Så snackar du igång din karriär! 

Stipendiet Female Economist of the Year lyfter fram kvinnliga ledare