Normbrytande initiativ för ökad mångfald

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

I ett års tid har DELL genomfört ett projekt kallat How to attract more diversity to DELL. Målet var att öka antalet kvinnor i hela företaget, och i säljkåren specifikt. Med hjälp av regelbundna workshops lyckades de nå målet – i dag består DELL av 35 procent kvinnor och 30 procent kvinnor inom säljorganisationen. Det är fantastiska siffror för ett stort bolag i IT-branschen.

TEXT  SOFIE LUNDMARK  FOTO  KRISTOFER HEDLUND

Att bryta gamla tankemönster och slå hål på myten om att det är vissa typer av människor som söker sig till vissa jobb är vad som bygger DELLs framgång. I alla fall om du frågar Tedros Ghidei och Semra Mermer, Account Executives på DELL i Solna.

För att synka alla aktiviteter har DELL satt upp en styrgrupp kallad A great place to work. Här samlas alla initiativ och aktiviteter som bidrar till medarbetarnas utveckling, mångfald och ungas möjligheter. För att alla ska trivas på arbetsplatsen arrangeras bland annat regelbundna kulturkvällar, exempelvis mexikansk eller persisk afton.

– Att DELL består av många kulturer och bakgrunder är något vi verkligen vill lyfta fram eftersom det ökar dyna- miken och innovationskraften inom teamen, vilket leder till goda resultat. Detta stärks utav att vi har personer inom ledningsgruppen som kontinuerligt jobbar med detta vilket är en nyckelfaktorerna till att vi lyckats nå våra mål, säger Semra.

En av de workshops som DELL arrangerar är MARC, Men Advocating Real Change. Initiativet grundar sig i att män traditionellt sett har suttit på makthavande positioner, vilket gör att omedvetna jargonger och fördomar behöver brytas ner för att inkludera både kvinnor och medarbetare med olika bakgrunder.

Ett annat initiativ för att fånga upp talangfulla kvinnor tidigt i karriären är DELLs engagemang i universitet och skolor. Många känner till det starka varumärket, men vet desto mindre om hur DELL är som arbetsgivare.

– Genom att vi är aktiva och informerar om vilka olika tjänster som finns hos oss visar vi, både kvinnor och män, att DELL är en bra arbetsplats. Som en del av A great place to work-initiativet, har vi skapat lmklipp där både anställda och chefer berättar om deras roller och vardag. Detta har bidragit till att attrahera strukturerade, ambitiösa och lösningsorienterade personer med en förmåga att se helheten, avslutar Tedros.


Semra Mermer

Titel: Account Executive.

Bakgrund: Tidigare från återförsäljarledet inom IT­branschen.

Tedros Ghidei

Titel: Account Executive.

Utbildning: B. Sc, Business Administration. M.Sc. Information Systems & Technology.


Detta är DELL

DELL grundades 1984 och är ett av världens största IT-företag med över 100 000 medarbetare världen över. DELL Sverige har cirka 200 medarbetare på kontoret i Solna. Företagets vision är att leverera tekniska lösningar som möjliggör tillväxt och framgång. Personalfilosofin är att bygga långsiktiga relationer med team- medlemmar överallt och de att sammanfattas i tre budskap som genomsyrar verksamheten: Inspiring Leaders, Winning Together och Entrepreneurial Spirit.

www.dell.com

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Rekommenderat för dig

”Ha gärna en plan, men inte så mycket plan att du inte är öppen för de dörrar som kan öppnas”
Att bygga CV – från början
Så snackar du igång din karriär!